Jak investovat při vysoké inflaci?

Meziroční inflace v září u nás vystoupala až na 18 %. Nižší, i když stále vysoká inflace, panovala v září i v USA – 8,2 % a také v eurozóně – 10,9 %. Vysoká inflace snižuje naše bohatství. Jenže v této turbulentní době se nedaří ani akciím. Jak tedy uložit prostředky, aby investor neprodělával, ba v ideálním případě vydělával?

Vývoj inflace v ČR za posledních 5 let, zdroj: www.kurzy.cz

Jednoduchou odpověď na to, jak překonat současnou inflaci nemá asi nikdo. Pokud odhlédneme od vysoko spekulativních investic, lze říci, že současnou inflaci není možné překonat. Osobně si ale myslím, že to ničemu nevadí, protože investor by měl hledět na své portfolio dlouhodobě. Tedy z větší výšky, respektive v delším časovém horizontu.

Co tedy v této nelehké době dělat? Určitě je vhodné pravidelné investování. Protože jak ukazuje tabulka z www.finex.cz níže, při pravidelném investování třeba 4000 Kč měsíčně, může mít investor po určité době, kdy se cena akcií vrátí na původní hodnotu, více peněz, než v případě jednorázové úložky. Výhodou je, že investor nemusí časovat trh a může začít investovat pravidelně ihned. Dalším plusem je, že trhy jsou nyní od svého vrcholu výrazně níže. Pravidelné investování dává o to větší smysl.

MěsícInvestovaná částkaCena akciePočet akcií
1.4 000 Kč1 000 Kč4
2.4 000 Kč800 Kč5
3.4 000 Kč400 Kč10
4.4 000 Kč800 Kč5
5.4 000 Kč1 000 Kč4
Celkem20 000 Kč714,2 Kč (průměrná nákupní cena)28
Zdroj: www.finex.cz

Smysl ovšem dává i jednorázová úložka do akcií. Ačkoli ceny akcií ještě mohou klesnout, a to poměrně s velkou pravděpodobností, je již nyní pokles na trzích výrazný. Přesto se vyplatí jednorázová investice i nyní. Časování trhu je totiž velmi složité a je lepší investovat, než stát mimo trh, který začne růst. Samozřejmě, vzhledem k možnému dalšímu poklesu, je vhodné, aby si investor nechal část prostředků v hotovosti (na běžném/spořícím účtu, atp.). 

Držet velkou částku v hotovosti nebo na spořících účtech ovšem v této chvíli z dlouhodobého hlediska výhodné není. Důvodů je více. Tím prvním je, že s poklesem inflace začnou klesat úrokové sazby centrálních bank a tím i úroky na spořících účtech. Mít část prostředků na spořícím účtu tedy ano – právě pro případ výhodného nákupu akcií při případném dalším propadu na akciovém trhu, či jako operativní rezervu pro běžné výdaje, větší sumu v hotovosti je lepší nedržet a alokovat jinam. Termínovaný vklad prostředky blokuje na danou dobu a v době uvolnění, může být akciový trh výrazně výše. Osobně bych tedy raději přečkal nelehkou dobu v akciovém trhu, než sedět na hotovosti v termínovaném vkladu.

Dalším důvodem proč nedržet velkou hotovost je chování našich vlád v posledních letech a s tím související konstantní růst státního dluhu. Osobně si myslím, že toto riziko je stále poměrně malé, ale když vidím, jak se naše vlády v posledních letech výrazně zadlužují, řeší, od kterých firem si vzít peníze prostřednictvím speciálních daní, a stále rozšiřují počty státních zaměstnanců, nelíbí se mi, co může přijít. Ostatně naše centrální banka může a také upravuje kurz podle potřeby. Zpravidla takto činí ve prospěch ekonomiky, ale jednou se může stát, že se vláda uchýlí k určitému znehodnocení domácí měny za účelem snížení státního dluhu. Historie je plná podobných příkladů jak v ČR, tak třeba v Italii.

Určitě se tedy vyplatí – a to v jakékoli době – držet alespoň částečně zahraniční akciové investice a mít diverzifikované portfolio. Protože snaha za každou cenu porazit inflaci může také skončit tím, že investor přijde o velkou část finančních prostředků. 

Ostatně takto postupujeme i my při sestavování portfolií našim klientům. Připravujeme každé portfolio tak, aby bylo vždy vyvážené, mělo zastoupenou akciovou složku a bylo zainvestované ve více měnách, zpravidla nezajištěných do české koruny. Přičemž samozřejmě ctíme a respektujeme individuální preference každého klienta a snažíme se najít pro každého jeho ideální, vyvážené investiční portfolio.

Disclaimer:

Tento dokument byl vytvořen analytickým oddělením společnosti MC Services s.r.o.,. Firma MC Services vycházela z důvěrných externích zdrojů, zejména databáze agentury Investing. MC Services však za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. Při přípravě dokumentu MC Services použila kombinaci všeobecně uznávané metody oceňování jako je diskontování budoucího volného cash-flow, diskontování budoucích dividend porovnání ve skupině srovnatelných společností a screeningový systém. Tituly uvedené v tomto dokumentu představují názory analytiků MC Services. Finanční nástroje nebo strategie zmíněné v dokumentu nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení zde uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klientů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní cenné papíry, finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům.

Tento dokument má sloužit investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů zde uvedených rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit a nebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka využívá cookies. Svůj souhlas s jejich užíváním potvrdíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".