MC services

Investiční a majetkové poradenství

Co děláme

Pokud bychom měli naší činnost shrnout do dvou slov, pak by to byla slova HLEDÁME ŘEŠENÍ. Přesně tímto způsobem pracuje celý náš tým. Klient nám zadá své požadavky, představy a cíle a my mu připravíme řešení. Tato řešení s klienty vždy diskutujeme tak dlouho, dokud nenajdeme 100% shodu. Věříme, že jen vzdělaný klient je klient, se kterým má smysl dlouhodobě pracovat. Vůbec tím není myšleno vzdělání klienta na akademické půdě, nýbrž vzdělávání v oblasti správy vlastního majetku.

Naší hlavní činností je pak finanční plánování – tvorba individuálních plánů. Na to poté navazuje investiční a majetkové poradenství. Pro zajištění rizik využíváme služeb našich pojistných specialistů a při nákupu nemovitostí zase úvěrových specialistů. Úzká specializace je věc ve kterou věříme a proto máme na každou oblast trhu v týmu svého specialistu.

Kdo jsme

Aneb má cesta k opravdovému poradenství

Do světa financí jsem nakoukl poprvé v roce 2008 jako čerstvý student VŠ. Většina mých kolegů z branže začínala buď v bance, pojišťovně a nebo některé z MLM „poradenských“ společností. Slovo poradenských dávám do uvozovek záměrně, jelikož finance a MLM nemají vůbec nic společného s poradenstvím. Ono ani bankovnictví či pojišťovnictví. Všechny spojuje jediné slovo a tím je PRODEJ. A právě toto uvědomění mne v roce 2014 dovedlo k tomu opustit své místo v MLM struktuře, kde jsem měl vybudovanou slušnou kariérní pozici a rozhodl jsem se začít věnovat opravdovému poradenství a plánování. Postupem času vše vykrystalizovalo v dnešní podobu, kdy s našimi klienty řešíme od nákupu auta, přes jejich investiční portfolio až například po pronájem jejich činžovního domu, který jsme jim pomohli koupit.

Marek Čunát

Jednatel

Jak pracujeme

Krok první

S novými klienty se chceme nejprve co nejlépe poznat abychom zjistili, zda-li by vůbec byla vzájemná spolupráce přínosem. Poté si s klientem vyplníme náš dotazník přání, potřeb, znalostí a zkušeností, na jehož základě vyhodnotíme kompletní majetkové poměry klienta, jeho všechna přání, cíle a očekávání.

Krok druhý

Po vyhodnocení tohoto dotazníku sestavíme klientovi jeho vlastní plán, na která dáváme garanci vrácení 100% zaplacené částky. Je to z důvodu, aby každý klient měl jistotu, že ho nechceme ničím svazovat.

 

Krok třetí

Po odsouhlasení plánu přistoupíme s klientem k realizaci jednotlivých kroků tohoto plánu.

 

Naše úspěchy

Jako největší úspěch považujeme každého našeho spokojeného klienta a nebo nového doporučeného klienta, který za námi přijde na doporučení a je jedno s jakým objemem majetku hospodaří.Další věc na kterou jsme pyšní je fakt, že každý rok nepřetržitě roste objem aktiv, který se dnes pohybuje v řádu stovek milionů korun, které máme pod správou, což nás utvrzuje v tom, že jdeme správnou cestou. V neposlední řadě si nesmírně ceníme důvěry všech, kteří s námi spolupracují, protože vzájemná důvěra v oblasti správy majetku je možná tím nejdůležitějším faktorem pro úspěch.

Napište nám